Richmond & Danville Track Repair Material

10/1/1862 - 9/30/1863

Section Length, Miles T-Rail U-Rail Flat Bar Spikes (lbs) Sills Stringers
Bars Length Bars Length Bars Length Heavy Rail Flat Bar Length
1st 5 157 3,915 85 1,800 3 61 790 450 1,875  
2nd 10     71 1,132 10 216 1,125 135 1,855  
3rd 10     120.5 2,442     672 75 1,974  
4th 9 716 21,468 10 174 110 2,148 3,267 2,250 3,590 3,744
5th 8 1,190 34,440 22 319 63 1,100 4,633 2,225 3,116 5,594
6th 11.5 1 22         2,690   256  
7th 9.5     28 560 110 2,088.5 255 10,402 1,429 21,067
8th 9.25     28 560 135 2,362 250 8,101 795 25,372
9th 9.25         147 2,898   8,975 1,278 34,069
10th 9     38 745 81 1,495 300 6,075 1,505 25,285
11th 12.75     38 719.5 2 40 804 107 2,806 24
12th 12.25             1,150   3,180  
13th 12.5             850   4,641  
14th 2.5     20 400     400   3,475  
TOTALS 140.5 2,064 59,845 460.5 8,911.5 661 12,408.5 17,186 38,795 31,975 115,155

Home